IBB Ulaşım Logo
  • Anasayfa
  • Hakkımızda
  • Kararlar
  • Ana Arterler
  • KVKK
  • İletişim
  • İBB
İBB Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü Logo
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürlüğü

Etik ilkelerden ödün vermeksizin tüm çalışanlarımız ve yönetim kadromuzla birlikte, sağlıklı çalışma yaşamı koşullarında, kullanıcı tüm paydaşların güvenliği ve memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında, hizmette etkinlik, süreklilik, zamanlılık anlayışı ile güvenilir, çevreye duyarlı, ekonomik ve halkın yaşam kalitesinin yüksek değerde tutulduğu güçlü ve uygulanabilir bir ulaşım sisteminin planlanmasını, projelendirilmesini, uygulanmasını ve geliştirilmesini esas alarak hizmet sunmaktadır.
Müdürlüğün görev alanına giren ve aşağıda belirtilen ulaşım ve trafik hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapar, karar alınmak üzere UKOME’ye veya UKOME’nin teşkiline lüzum gördüğü alt kurullara sunar. Trafiği düzenleme amacı ile, Trafik İşaret levhaları, Işıklı ve sesli trafik işaretleri, Yer işaretlemeleri Hız engelleyici Sirkülasyon Sinyalizasyon konularında projelendirme çalışmaları yapar. Karayolları yapısı üzerinde ve kenarında yapılan çalışmalarda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa ait yönetmeliğin 16. Maddesi hükümleri uyarınca trafik düzen ve güvenliği için gerekli incelemeleri yapar, proje ve raporları hazırlar ve gerekli mercilere sunar.